Betalingsregels

drs. Renny Wiegerink
Acupuncturist

Wat zijn de betalingsregels

 • Afspraken korter dan 48 uur van tevoren afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • De factuur ontvangt u in het door u opgegeven mailadres, op de dag van het consult of een paar dagen erna.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor waar u de factuur ontvangt binnen uw mail: in de inbox, een andere box of de spambox. Het is aan u om dat te controleren en beheren.
 • De betalingstermijn van een nota is 14 dagen na dagtekening. Is het verschuldigde bedrag dan niet op de rekening van Auryn Acupunctuur bijgeschreven, dan ontvangt u een eerste herinnering. U heeft dan acht dagen om het openstaande bedrag te voldoen. Aan een eerste herinnering zijn geen administratiekosten verbonden.
 • Bij twee openstaande en herinnerde facturen, heeft dit consequenties voor uw behandelinafspraken:
  • er wordt geen vervolgconsult gepland, of
  • uw reeds afgesproken en geplande vervolgconsult wordt geannuleerd. Na betaling en bijschrijving van beide facturen op de rekening van Auryn Acupunctuur kan een volgende afspraak gemaakt worden.
 • Vijf dagen na de eerste herinnering ontvangt u nog een tweede en tevens laatste herinnering. . U heeft dan vijf dagen om het verschuldigde bedrag over te maken.
 • Indien het totale openstaande bedrag binnen de genoemde termijn van 14 dagen niet op de rekening van Auryn Acupunctuur staat,  dan gaat een incassoprocedure in werking. De kosten van de incassoprocedure zijn geheel voor uw rekening.

Wat als u een kopie van uw nota’s wilt

 • Wilt u kopieën van uw nota’s, dan zijn daar administratiekosten aan verbonden:
  € 3,- voor de eerste kopie,
  € 2,- voor elke volgende kopie (van andere nota’s) binnen dezelfde printgang.

 

Scroll naar boven