Over het consult acupunctuur

drs. Renny Wiegerink
Acupuncturist

Informatie over het consult acupunctuur, en hoe vaak en hoe lang kom ik voor acupunctuur?

consult acupunctuur voor vrouwen, accupunctuur, delft, den haagEen consult acupunctuur bestaat uit:

  • een gesprek over uw directe hulpvraag en eventuele andere klachten of aandachtspunten,
  • het diagnostisch lichamelijk onderzoek,
  • het opstellen en bespreken van het behandelplan,
  • de acupunctuurbehandeling, en
  • het afronden van het consult.

Eventueel volgt aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een bloeddrukmeting. Om deze diagnostische tests goed te kunnen uitvoeren, doet u bij voorkeur uw bovenkleding uit.

In totaal duurt een consult 50 tot 60 minuten.

Het eerste consult en het vervolg

In het eerste consult is de intake, een gesprek over uw hulpvraag en eventuele andere klachten belangrijk. Daarnaast stel ik u een aantal vragen over uw algehele gezondheid en welzijn. Dat alles is van belang om te komen tot een persoonlijk behandelplan. Waarschijnlijk heeft u zelf ook vragen; tijdens het eerste consult is daar ruime tijd en aandacht voor. Ook krijgt u  een eerste kennismaking met acupunctuur tijdens uw eerste consult. Aan het einde van het consult kunt u nog uw vragen stellen en maken we een vervolgafspraak.

Een vervolgconsult kent een andere balans: het gesprek vraagt wat minder tijd, en de acupunctuur behandeling wat meer. Deze afspraken duren eveneens 50 tot 60 minuten.

In enkele gevallen is een intake zonder acupunctuur behandeling zinvol. Telefonische afspraken kunnen gemaakt worden als u niet zeker weet of acupunctuur een geschikte behandelvorm is voor u. U kunt dan  een 10-minutengesprek aanvragen. Heeft u een korte vraag, dan kunt u bellen zonder dat van tevoren af te spreken.

Een behandelserie – hoeveel behandelingen zijn nodig.

Over het algemeen is bij kort bestaande klachten sneller een effect te verwachten dan bij een reeds lang bestaande situatie. Drie tot zes behandelingen volstaan meestal bij een enkelvoudige, kort bestaande klacht. Naarmate de klacht langer bestaat of als er sprake is van meervoudige klachten, neemt het aantal behandelingen toe. U kunt dan uitgaan van acht tot twaalf behandelingen. Wilt u ondersteuning in een periode van klachtenverergering, dan kunt mogelijk voldoende hebben aan minder behandelingen: drie tot vijf.

Het individuele karakter van ieders hulpvraag, samen met allerlei andere factoren die uw welzijn beïnvloeden maken dat ik hier geen concrete aantallen over kan geven.

De behandelfrequentie – hoeveel tijd zit er tussen de behandelingen.

Na overleg met u als cliënt wordt meestal een vervolgafspraak gepland één week na de eerste behandeling. Zodra het kan, wordt overgegaan naar eens per twee of drie weken. Bij langer bestaande klachten of bij het onderhouden van een bepaald niveau is het streven naar één behandeling per drie of vier weken. In het geval van een acute klacht volgt een tweede behandeling zonodig binnen kortere tijd. Afhankelijk van het herstelproces worden de tussenpozen langer.

 

Voor een acupunctuurbehandeling is een verwijzing van de huisarts of specialist niet nodig. Wel raad ik u aan uw huisarts op de hoogte te stellen van de acupunctuurbehandeling.

Scroll naar boven