Sericatherapie

drs. Renny Wiegerink
Acupuncturist

Serica is een methode die het energiesysteem van de mens beïnvloedt met kleur: een stukje gekleurde zijde onder een pleister. De pleisters worden geplakt op betekenisvolle Chinese acupunctuurpunten.

Wanneer wordt de Sericatherapie ingezet:

  • als onderdeel van de acupunctuurbehandeling,
  • ter begeleiding van een persoonlijk ontwikkelingsproces, ofwel
  • ter ondersteuning van een psychotherapeutisch traject,
  • in samenhang met een andere therapie zoals fysiotherapie,
  • als alternatief voor acupunctuurnaalden (bij kinderen, bij angst voor naalden).

De werkzame kleur is die van de perzikbloesem die door Rudolf Steiner is uitgelegd als de kleur met de betekenis van het levende beeld van de ziel. Steiner is de grondlegger van de antroposofische geneeskunde. 

De antroposofische geneeskunde heeft een toegevoegde waarde aan de reguliere Westerse geneeskunde: door de ruimere, holistische invalshoek geeft het een bredere visie op ziekte en gezondheid en daarmee op de mogelijkheden tot genezing. Het is bij Auryn Acupunctuur een belangrijke inspiratiebron voor een hedendaagse invulling van de traditionele Chinese geneeskunde. Mijn kennis van de antroposofische geneeskunde biedt een ruimere toepassing van de acupunctuurpunten; als hedendaags alternatief voor Chinese kruiden adviseer ik in de antroposofische homeopathie die past in onze huidige leefwijze. 

Het woord Serica verwijst zowel naar de stof  (‘van zijde’) als naar de verbinding tussen het Oude Chinese denken en het huidige Westen (‘van de Seres’ –het volk dat zijde maakt). Het vermoeden is, dat al in de vijfde eeuw voor Christus via een lange weg contacten bestonden tussen Oost en West. Ook in het oude Griekenland en Rome werd zijde op zijn waarde geschat.
Scroll naar boven